ورود به سیستم
کمیته فرعی حفاظت از محیط زیست
آشنایی با انجمن مهندسین

تاریخچه انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

 در اوائل سال 1368 گروهی از اساتید دانشگاه ها و متخصصان صنعت، در یکی از نشستهای تخصصی تصمیم گرفتند ، فعالیتهای IEEE شاخه ایران را که درسالهای بعداز انقلاب متوقف گردیده بود، مجدداً فعال نمایند. به همت این گروه که به سرپرستی دکتر حسن غفوری فرد و مشارکت آقایان مهندس هراند آوانسیان ، دکتر هاشم اورعی ، دکتر قدرت اله حیدری ، دکتر کارو لوکس ، دکتر محمد حسین مدیر شانه چی ، شاخه IEEE در ایران فعالیت رسمی خود را بعداز چند سال وقفه مجدداً آغاز نمود.

یکسال بعداز فعالیت IEEE شاخه ایران ، هیات مؤسس تصمیم گرفتند ، ارگانی مشابه IEEE را با ملیت ایرانی تأسیس نمایند و براین مبنا اولین هسته انجمن مهندسین برق و الکترونیک ، در ایران شکل گرفت . اولین انتخابات انجمن که در آن سالها با نام "جامعه مهندسین برق و الکترونیک ایران " فعالیت می نمود، در سال 1369 برگزار گردید و بدینسان اولین ارگان غیر دولتی مشابه IEEE درایران تشکیل گردید . در سال 1370 نیز حرکت مشابهی تحت عنوان " انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران " به همت گروهی از اساتید دانشگاههای تهران آغاز بکار کرد . بعداز یکسال فعالیت همزمان ، هیئت مدیره جامعه مهندسین برق و الکترونیک ایران ، ادغام این دو نهاد را به هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران پیشنهاد نمود که بعداز برگزاری چند جلسه مشترک مقرر گردید ، این دو حرکت مهندسی در هم ادغام شوند .و بدینسان انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران که از ادغام دو نهاد مهندسی ؛ " جامعه مهندسین برق و الکترونیک ایران " و " انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران " ، ایجاد گردید، شکل گرفت . برخی از اعضای فعال این انجمن که درحقیقت پایه گذاران آنها بوده اند به شرح زیر بوده است :

جامعه مهندسین برق و الکترونیک ایران : مهندس هراند آوانسیان ،‌ دکتر هاشم اورعی ، دکتر قدرت اله حیدری ، دکتر مهرداد عابدی ، دکتر حسن غفوری فرد ، دکتر کارو لوکس ، دکتر محمد حسین مدیر شانه چی

 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران : دکتر مهدی احسان ، دکتر محمود تبیانی ،‌ دکترسید احمد معتمدی و مرحوم مهندس جعفر علامی با ادغام این دو نهاد مقرر گردید اولین انتخابات هیئت مدیره با حضور اعضای انجمن و جامعه مهندسین در اسفند ماه سال 1371 در سالن آمفی تئاتر شورای پژوهشهای علمی کشور – وزارت علوم برگزار گردد، که منتخبین اولین هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران به شرح زیر میباشند : مهندس هراند آوانسیان ، دکتر هاشم اورعی، دکتر محمود تبیانی ، دکتر قدرت اله حیدری ، دکتر محمد سلیمانی ، دکتر محمد حسین مدیر شانه چی ، دکتر مهرداد عابدی ،‌ مهندس جعفر علامی ، دکتر حسن غفوری فرد ، دکتر کارو لوکس ،‌ دکتر سید احمد معتمدی

بعد از رسمیت یافتن فعالیت های انجمن ، هر دوسال یکبار انتخابات انجمن تکرار گردید که محل و تاریخ برگزاری آن ها به شرح زیر می باشد .

دوره دوم- اسفندماه 1373سال ، سالن آمفی تئاتر – دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دوره سوم- اسفندماه سال 1375 – سالن آمفی تئاتر شرکت برق منطقه ای تهران

 دوره چهارم – اسفنده ماه سال 1377 – سالن کنفرانس شرکت توانیر و چند استان دیگر

 دوره پنجم – اسفندماه سال 1379 – سالن کنفرانس شرکت توانیر – میدان ونک و 10 استان دیگر

 دوره ششم – اسفندماه سال 1381 – سالن کنفرانس مرکز تحقیقات مخابرات درتهران و 14 استان دیگر

 دوره هفتم : 24 فروردین 1384 در سالن آمفی تأتر هتل استقلال و در 18 استان دیگر کشور

چند سال بعداز تشکیل هسته مرکزی، فعالیت های انجمن در استانهای مختلف کشور شکل گرفت که شاخه استان مرکزی به عنوان یکی از فعالترین شاخه های انجمن مشغول فعالیت است.

Copyright © 2019 iaeee-mkz.ir/. All rights reserved. Created and Supported by Rahanir