ورود به سیستم
کمیته فرعی حفاظت از محیط زیست
تماس با ما

 

نشانی دبیرخانه: اراک- میدان دارایی- خیابان امام موسی صدر-شرکت توزیع برق استان مرکزی

کد پستی:
    3813774979

تلفن:   
08632210361           فکس:   08632231011

وب سایت:   
www.iaeee-mkz.ir

پست الکترونیک: 
markazi_eprs@mpedc.ir

لطفا نظرات و پیشنهادات و سوالات و هر نوع مشکل خود را به ایمیل دبیرخانه ارسال نمایید.

Copyright © 2019 iaeee-mkz.ir/. All rights reserved. Created and Supported by Rahanir